Perisci's Cyber Bit - For That Deep Down Body Perisci.

Röra på sig

Man borde egentligen röra sig mer i enlighet med naturen. När man väl gör det känner man att det är det som är rätt. Vi har ett ganska kostgjort liv nu med datorer och TV-apparater. Det gör oss överviktiga och kanske lite avtrubbade ibland. Det gäller att ha disciplin och röra på sig fast man kanske har ett stillasittande arbete eller för ungdomar gäller det att ha en hobby som inte går ut på att sitta framför en dator. Det är kroppens utveckling och hållbarhet som står på spel. Vi måste ta hand om vår kropp även om datoriseringen kommit i vår väg. Jag tror att många kommit fram till det också och har förändrat sina liv.