Perisci's Cyber Bit - For That Deep Down Body Perisci.

Elleveranser

När monopolet avskaffades på elmarknaden fick vi konsumenter en något bättre position. Nu är bolagen tvungna att konkurrera med varandra när det gäller eldistributionen och det är en fördel för konsumenterna. Nätleveransen kan man inte konkurrera om för det går inte rent praktiskt att föra in flera kablar i huset som tillhör olika bolag. Men det är ändå en gåta tycker jag hur man kan konkurrera om något så abstrakt som el. Det skulle vara intressant att sätta sig in i hur det exakt går till.